Formularz rejestracji dla MEDIÓW

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko dziennikarza
Rodzaj MEDIÓW
Oświadczenie
Potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych Organizatora podczas trwania Wydarzenia, w tym przebywania wyłącznie w bezpiecznych, oznaczonych strefach.